Català - Castellano

Buscar
Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo

En els últims 5 anys no s'han subscrit contractes amb les administracions públiques, per la qual cosa no hi ha convenis subscrits amb cap d'elles i no hem rebut cap ajuda ni subvenció per part d'aquestes entitats.