Català - Castellano

Buscar
Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo
La Fundació La Pau Solidària estarà encapçalada pel Patronat, òrgan de representació, govern i administració de la mateixa.

La Direcció, amb l’assessorament decisiu del Patronat, decidirà els projectes que afrontarem, per després establir i definir les línies de desenvolupament a seguir d’acord a les necessitats particulars de cada projecte, tenint la responsabilitat, així mateix, de les àrees de finançament i captació, encarregades de proveir de recursos tècnics, materials i humans a Administració i Coordinació de Projectes. Aquest departament serà el nexe d’unió de les distintes línies de desenvolupament, petits projectes que focalitzaran les ajudes d’acord a la tipologia de les mateixes.

Cadascuna d’aquestes línies comptarà amb un equip de treball personalitzat que detectarà i analitzarà, in situ, les principals mancances sobre les que treballarem, per després comunicar-les a Coordinació de Projectes que, d’acord a les directrius prèviament establertes pel Patronat i la Direcció, destinarà els recursos necessaris per resoldre-les. Mensualment, Coordinació de Projectes programarà reunions de seguiment per avaluar la consecució dels objectius; uns objectius que seran examinats pels propis equips de treball, que efectuaran visites periòdiques a les regions on realitzem les accions solidàries per comprovar-les i validar-les (o corregir si s’escau). Aquests equips estaran formats per personal voluntari de la Fundació, però també per personal autòcton que escollirem prèviament per assessorar-nos i ajudar a la total integració del projecte dins de la comunitat amb la què treballem.